CK Akdeniz

NASIL ABONE OLABİLİRİM?

Şirketimiz müşterisi olabilmek ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri üzerinden hizmet alabilmek için size en yakın Müşteri Hizmet Merkezimize (MÜHİM) gelerek sizden talep edilen bilgileri beyan etmeniz ve Perakende Satış Sözleşmesi imzalamanız yeterlidir.

a) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı olmayan kişiler için pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarasını, kimlik bilgilerini, elektrik kullanılacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu ve kullanım yerini hangi sıfatla kullandığını,

b) İşyeri açan gerçek ve tüzel kişilerden, (a) bendine ek olarak, ayrıca ticaret unvanlarını, vergi kimlik numaralarını, bağlı bulundukları vergi dairesini, ticaret sicil numaralarını ve ticaret sicil kaydını yaptıkları ticaret sicil memurluğunun adını beyan etmesi istenir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Madde 11 3. Fıkra:
‘’Zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir. Bu kontrol, gerektiği hâlde, Kurum tarafından elektronik ortamda sağlanan bilgi ve olanaklar ile yapılabilir.’’ hükmü gereğince deprem sigortası talep edilmektedir.

ABONELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

ABONE İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BİLGİLER

GERÇEK KİŞİ;

Hesap No Bilgisi,
T.C. Kimlik No Bilgisi,
Türk vatandaşı olmayan kişiler için pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarasının ibrazı,
Dask Poliçe Numarası İbrazı (Zorunlu deprem sigortasına tabii olan yerlerde),
Mesken ve Ticarethane tarifesi dışında ise, “Tarife İşlemleri’nde” belirtilen ek belgeler.

TÜZEL KİŞİ;
Hesap No Bilgisi,
T.C. Kimlik No Bilgisi,
Dask Poliçe Numarası İbrazı (Zorunlu deprem sigortasına tabii olan yerlerde),
Vergi Kimlik No ve Vergi Kimlik Bilgileri,
Ticari Sicil Numaraları ve Ticari Sicil Memurluğunun Adı,
Vekaletname (Noter Onaylı),
Mesken ve Ticarethane tarifesi dışında ise “Tarife İşlemleri’nde” belirtilen ek belgeler.
* Elektrik kullanılacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu ve kullanım yerinin hangi sıfatla kullanıldığının beyan edilmesi gerekmektedir.

** Abonelik işlemleri için gereken Güvence Bedeli nakit olarak alınmaktadır.
Mesken tarifesi dışındaki abonelikler için kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilebilir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK), POLİÇE NUMARANIZI ÖĞRENMEK İÇİN ALO DASK 125 HATTINI ARAYABİLİRSİNİZ.ŞEHİT AİLELERİ VE MUHARİP MALUL GAZİLER TARİFESİ İÇİN;
Müşteri başvuru formu,
Maaş alındığına dair belge,
İkametgah belgesi ve Kart fotokopisi ile Evrak Kayıt Birimi’ne başvurabilirsiniz.

SANAYİ TARİFESİ İÇİN;
Müşteri başvuru formu ile birlikte; başvuruda bulunulan abonelik ile aynı unvan ve adres bilgilerine sahip, güncel vizeli ve aslı gibidir kaşeli sanayi sicil belgesi ile evrak kayıt birimine başvurabilirsiniz.

TARIMSAL SULAMA TARİFESİ İÇİN;
Müşteri başvuru formu ile birlikte; başvuruda bulunulan abonelik ile aynı unvan ve adres bilgilerine sahip “(1) Resmi kuruluşlardan alınacak; Yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi” ve (2) “Sulamanın tarımsal amaçlı yapıldığına dair belge veya Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu dair belge ya da il/ilçe tarım Müdürlüklerinden alınacak Seracılık faaliyetine ilişkin belge” ile evrak kayıt birime başvurabilirsiniz.

TEK - ÇOK ZAMANLI TARİFE İÇİN;
Müşteri başvuru formu ile Evrak Kayıt Birimi’ne başvurabilirsiniz.
* Tarife değişikliği talebi uygun bulunduğu takdirde, yönetmelik gereği bir fatura dönemi sonra gerçekleştirilir.
ABONE TAHLİYE İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BİLGİLER;

GERÇEK KİŞİ;
Abonelik Sözleşme İptal Formu,
Kimlik aslı ibrazı

TÜZEL KİŞİ;
Abonelik Sözleşme İptal Formu,
Vergi Kimlik No ve Vergi Kimlik Bilgileri,
İmza Sirküsü İbrazı,
Vekaletname
(Noter Onaylı)

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Perakende satış sözleşmesi; bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yeri için, görevli tedarik şirketi ile tüketiciler arasında elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir.

Perakende satış sözleşmesi örneğini indirmek için tıklayın.

GEÇERLİ TARİFE BİLGİSİ

Geçerli tarife bilgileri için tıklayınız.

ANLAŞMALI ÖDEME NOKTALARI

Anlaşmalı ödeme noktalarımızı ve kredi kartı ile yapacağınız taksitli ödemelerde uygulanacak faiz oranlarını öğrenmek için tıklayınız.